Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
SZOSTAK Juliusz 58 Pologne Oui Non
SZWEJCER (SCHWEIZER) Ludwik 46 Pologne Oui Non
TABOADA DE SANGHO carlos 56 Espagne Oui Non
TABOUIS Didier-Maurice-Henri 77 France Oui Non
TABOUIS Maurice-Marie-Edmond 56 France Oui Non
TABTI Georges-Ahmed 71 France Oui Non
TAKKULA Karl-Yrjo-Ilmari 52 Finlande Non Non
TALBOUTIER Jean-Paul-Pierre 53 France Oui Non
TALLAVANIA Frantisek 44 Tchécoslovaquie Oui Non
TALMON Georges 70 France Oui Non
TAMAYO J. M. 56 Pérou Oui Non
TANGUY Charles-Eugène-Louis 40 France Oui Non
TAO inconnu 41 Chine Oui Non
TAPIA-GARCIA Jean 78 Mexique Oui Non
TAPIE Louis 55 France Oui Non
TARDIEU DE MALEISSYE-MELUN Charles-Anselme-Marie 28 France Non Non
TARDIF DE MOIDREY Jean 55 France Oui Non
TARTINVILLE Alain-Georges-M. 97 France Non Non
TARTINVILLE Guy-Arthur-Adolphe 71 France Oui Non
TASSEL Pierre 70 France Oui Non
TATAR Stanislaw 52 Pologne Non Non
TATARANU Nicolae 43 Roumanie Oui Non
TAUZIN Didier 100 France Non Non
TAVARES Sébastiao-Antonio 94 Brésil Non Non
TAVAREZ DE TOLENTINO Louis 66 France Oui Non
TCHANG Chao-Kie 59 Chine Oui Non
TCHANIC Nikola 49 Yougoslavie Oui Non
TCHOLAK ANTIC Milivoï 39 Serbie Oui Non
TCHOLAK ANTIC Vojin 40 Yougoslavie Oui Non
TCHOULIAT T. 57 Yougoslavie Oui Non