Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
PINHEIRO Joao-Antonio 73 Portugal Oui Non
PORTELLA Alberto-Lello 45 Portugal Oui Oui
PORTELLA Alberto-Lello 44 Portugal Oui Oui
RIBEIRO RAMOS Paul 68 Portugal Oui Non
SCHULZ Arnaldo 65 Portugal Oui Non
TERRAQUENTE Manuel 105 Portugal Non Non
VASCO DE CARVALHO inconnu 54 Portugal Oui Non
VIEIRA Guilherme-de-Souza-Belchior 85 Portugal Oui Non
ANDERS Wladyslaw 43 Pologne Oui Non
AXENTOWICZ Jan-Bronislaw-Idzi-Jerzy 53 Pologne Oui Non
BLESZYNSKI-FEREK Erzy-Seweryn-Witold 43 Pologne Oui Oui
BORTNOWSKI Wladyslaw 42 Pologne Oui Non
BUKOWSKI Ignacy 55 Pologne Oui Non
BYDLINSKI Ladislas 59 Pologne Oui Non
CHMIELOWSKI Stanislaw-I. 49 Pologne Oui Non
CHRZANOWSKI Eugeniusz 48 Pologne Oui Non
DE PRAZMOWSKI Zbigniew 44 Pologne Non Non
DOUGLAS Fryderyk 44 Pologne Oui Non
FALKOWSKI Jerzy 56 Pologne Oui Non
FUDAKOWSKI Léon 55 Pologne Oui Non
HERMAN Franciszek 57 Pologne Oui Non
ILINSKI Janusz 42 Pologne Oui Non
JAKLICZ Jozef 42 Pologne Oui Non
KASPRZYCKI Tadeusz-Adam 41 Pologne Oui Non
KIELICH Autres officiers Pologne Oui Non
KLECZYNKI Bohdan 58 Pologne Oui Non
KLEEBERG Franciszek 45 Pologne Oui Oui
KLEEBERG Juliusz-Edward 42 Pologne Oui Non
KNOLL-KOWNACKI Edmund-Stanisław 44 Pologne Oui Non
KOBYLANSKI Tadeusz 42 Pologne Oui Non