Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
TATAR Stanislaw 52 Pologne Non Non
UZIEMBLO Stefan 42 Pologne Oui Non
WILCZEWSKI Mieczyslaw-Jozef 48 Pologne Oui Non
WLAD Franciszek-Sewerin 41 Pologne Oui Non
WOJCIECHOWSKI Autres officiers Pologne Oui Non
WOLOWSKI Zygmunt 47 Pologne Oui Non
WRONA Stanislaw 51 Pologne Non Non
ZAJAC Jozef-Ludwik 40 Pologne Oui Oui
ZIELENIEWSKI Tadeusz-Kalina 44 Pologne Oui Non
ZIETKOWSKI Adam-Franzizek-Josef 60 Pologne Oui Non
ZIMNAL Marian-Stanislaw-Jozef 54 Pologne Oui Non
ZOLTOWSKI Edouard Autres officiers Pologne Oui Oui
ZYMIERSKI (ROLA-ZYMIERSKI) Michal 43 Pologne Oui Oui
ANSARI inconnu 46 Perse Oui Non
ARFA KHAN inconnu 49 Perse Oui Non
BAHARMAST inconnu 51 Perse Non Non
BAYANDOR Gholam-Ali 50 Perse Oui Non
CHAHINE Nouri 56 Perse Non Non
HABIBULLAH KHAN CHEYBANI inconnu 45 Perse Oui Non
HEDAYAT inconnu 54 Perse Oui Non
JAHANBANI Shahzada Amanu'llah Mirza Amanollah 52 Perse Non Non
KHAN RAFATT Ahmad 53 Perse Non Non
NAGHDI Golam Reza Khan 55 Perse Oui Non
NAGHDI Golam Reza Khan 56 Perse Oui Non
RIAZI Ali Khan 47 Perse Oui Non
SEYFOLLAH KHAN inconnu 48 Perse Oui Non
CARP W.-T. 60 Pays-Bas Oui Non
DE JONGE Adriaan 82 Pays-Bas Oui Non
DE KLEIJN Jan-Hendrik 90 Pays-Bas Oui Non
DIJXHOORN Adriaan-Quirinus-Hendrik 49 Pays-Bas Oui Non