Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
WILLI André 75 Suisse Oui Non
ZUBLIN Georg 57 Suisse Oui Non
KHEMAYODHIN Nevra 59 Siam Oui Non
KITIYAKARA inconnu 53 Siam Oui Non
NAKKATR inconnu 44 Siam Oui Non
NAKKATR inconnu 45 Siam Oui Non
PRAJADHIPOK Somdet-Chaofa 44 Siam Oui Non
PRATHIPASEN (PRADIPASENA) Chaï 58 Siam Oui Non
SARANUCHIT (SRANUJIT) Luang 60 Siam Oui Non
DJELEBDJITCH Bogidor 39 Serbie Oui Non
MARINKOVITCH Mirko 36 Serbie Non Non
STOYANOVITCH Alexandre 36 Serbie Non Non
TCHOLAK ANTIC Milivoï 39 Serbie Oui Non
FLORES Luis 69 San Salvador Oui Non
HERNANDEZ (HERNANDEZ-ARGUETA) Isaac 73 San Salvador Oui Non
RAMIREZ-PENA Adolfo-Antonio 72 San Salvador Oui Non
PRATCHEK Alexandre-Kuzmitch 42 Russie blanche Oui Oui
DE BELAÏEFF inconnu 32 Russie Non Non
GOLOVINE Nikolaï-Nikolaïevitch 33 Russie Oui Oui
JOHNSTONE Hugh 81 Royaume-Uniu Oui Non
BANGHAM P. 103 Royaume-Uni Non Non
BANHAM Christopher 75 Royaume-Uni Oui Non
BATCHELOR Eric 61 Royaume-Uni Oui Non
BENNETT Robert 101 Royaume-Uni Non Non
BONNART Frederick 74 Royaume-Uni Oui Non
BRADISH-ELLAMES Simon 83 Royaume-Uni Oui Non
CAVE Robert 63 Royaume-Uni Oui Non
CLARKE Davis-Scamander 76 Royaume-Uni Oui Non
COLERIDGE Samuel 94 Royaume-Uni Non Non
COX Jérémy 99 Royaume-Uni Non Non