Nom Prenom Promotion Nationalite Photo Notice biographique
HERNANDEZ (HERNANDEZ-ARGUETA) Isaac 73 San Salvador Oui Non
RAMIREZ-PENA Adolfo-Antonio 72 San Salvador Oui Non
DJELEBDJITCH Bogidor 39 Serbie Oui Non
MARINKOVITCH Mirko 36 Serbie Non Non
STOYANOVITCH Alexandre 36 Serbie Non Non
TCHOLAK ANTIC Milivoï 39 Serbie Oui Non
KHEMAYODHIN Netr 59 Siam Oui Non
KITIYAKARA inconnu 53 Siam Oui Non
NAKKATR inconnu 44 Siam Oui Non
NAKKATR inconnu 45 Siam Oui Non
PRAJADHIPOK Somdet-Chaofa 44 Siam Oui Non
PRATHIPASEN (PRADIPASENA) Chaï 58 Siam Oui Non
SARANUCHIT (SRANUJIT) Luang 60 Siam Oui Non
BAYS Marcel 66 Suisse Oui Non
BOREL Denis 65 Suisse Oui Non
BOREL Jules 41 Suisse Oui Oui
CHATELAN Bernard 84 Suisse Oui Non
CHRISTE Robert 74 Suisse Oui Non
COMBE Gustave 40 Suisse Oui Non
CORBAT Marius 53 Suisse Oui Oui
CORMINBOEUF Jean-François 106 Suisse Oui Non
COUCHEPIN Jean-Jules 93 Suisse Oui Non
DANIEL Charles 45 Suisse Oui Oui
DANIKER Gustav 51 Suisse Oui Non
DE CHASTONAY Bernard 80 Suisse Oui Non
DE DIESBACH Roch 61 Suisse Oui Non
DE LOES Gérard 86 Suisse Oui Non
DE MONTMOLLIN Louis 49 Suisse Oui Non
DENEREAZ Eugène-Pierre 62 Suisse Oui Non
DOUSSE Jacques 102 Suisse Oui Non